• Informacja dla rodziców,

  Publiczne Przedszkole Europejskie nr. 2 mieszczące się przy ulicy: ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa rozpocznie działalność od września 2020 roku.

 • UWAGA! Lista kandydatów przyjętych – Przedszkole Publiczne Europejskie 3

 • UWAGA! Lista kandydatów nieprzyjętych – Przedszkole Publiczne Europejskie 3

 • Witamy w Przedszkolu Europejskim

  Prawdziwie Światowe Przedszkole
  • Nasza Kadra

   Kadra pedagogiczna przedszkola to zespół, wykwalifikowanych i twórczych nauczycieli. W codziennej pracy stosują nowatorskie, aktywne metody pracy zapewniając przy tym ciepłą i profesjonalną opiekę naszym milusińskim.

  • Wyżywienie

   Zapewniamy naszym dzieciom cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad (zupa i II danie), I podwieczorek oraz II podwieczorek.

  • Bezpieczeństwo

   Miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia psychicznego i fizycznego oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju.

  • Wychowanie

   Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia.

 • Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Umożliwiamy wszechstronny rozwój, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, stosujemy aktywne techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia. Przygotowujemy dziecko do odnoszenia sukcesów, a także radzenie sobie z trudnościami i pokonywaniem barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.
  Nasze Przedszkole jest miejscem wspaniałej i bezpiecznej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń, pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji.

  Najważniejszym celem naszego przedszkola jest harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, zgodny z ich możliwościami i potrzebami.

  • Misją przewodnią naszego przedszkola jest indywidualne podejście do każdego malucha, które chcemy jak najlepiej poznać i rozwijać Jego umysł. Pragniemy tworzyć bezpieczne i życzliwe miejsce, w którym Wasze pociechy bawiąc się i ucząc, będą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, a przede wszystkim zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

  Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.

  — Janusz Korczak
  • Zajęcia w naszym przedszkolu

   Codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone zgodnie z podstawą programową MEN
  • W każdej z grup realizowane są zajęcia kształcące odpowiednio dostosowane do wieku dzieci, prowadzone zgodnie z metodyką wychowania przedszkolnego.

   • Zajęcia dydaktyczne
   • Angielski
   • Rytmika-zajęcia umuzykalniające
   • Tańce integracyjne i pląsy przy muzyce
   • Gimnastyka ogólnorozwojowa
   • Gimnastyka buzi i języka- profilaktyka logopedyczna
   • Logopedia
   • Matematyka dziecięca
   • Eksperymenty i zabawy badawcze
   • Zabawy sensoryczne
   • Zajęcia plastyczne
   • Zajęcia konstrukcyjno-manipulacyjne
   • Zajęcia „Mały Europejczyk”
  • Drogi Rodzicu, bezpieczeństwo oraz właściwy rozwój Twojego dziecka jest dla nas priorytetowy. Misją przewodnią naszego przedszkola jest indywidualne podejście do każdego malucha, które chcemy jak najlepiej poznać i rozwijać Jego umysł.

   • Nauka i Zabawa
   • Kreatywność
   • Umiejętności
   • Samodzielność