Cennik

NA KAŻDĄ KIESZEŃ
 • OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

  • Bemowo – przedszkole publiczne, pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jest bezpłatny,
  • Białołęka – przedszkole publiczne, pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jest bezpłatny,
  • Mokotów NOWE – przedszkole publiczne, pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jest bezpłatny,
  • Wawer NOWE - przedszkole publiczne, pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jest bezpłatny,

   

  DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA WYNOSI:

  • Bemowo:  19,90 zł,
  • Białołęka: 19,00 zł,
  • Mokotów: 19,90 zł,
  • Wawer:  19,90 zł.

   

  ZASADY ROZLICZEŃ:

  • Opłata za wyżywienie jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni roboczych w miesiącu.
  • Rodzice naszych wychowanków zobowiązują się do terminowego uiszczenia opłaty za wyżywienie dziecka, co miesiąc z góry w terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca.
  • Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.

   

  • Nasze Przedszkole zapewnia:
   • codzienne zajęcia dydaktyczne przygotowujące do podjęcia nauki w szkole, realizujące podstawę programową MEN
   • naukę języka angielskiego
   • zajęcia rytmiczno-muzyczne
   • gimnastykę ogólnorozwojową
   • gimnastykę buzi i języka, tańce i zabawy integracyjne, matematykę dziecięcą, kształtowanie kompetencji czytelniczych – przygotowanie do nauki pisania i czytania, zajęcia plastyczne, zajęcia konstrukcyjne, zabawy sensoryczne
   • opiekę specjalistów: logopedy, pedagoga, psychologa
   • atrakcje dodatkowe takie jak: wycieczki, teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty naukowe, udział w konkursach i projektach autorskich
   6:30 - 17:30poniedziałek - piątek