CENNIK

NA KAŻDĄ KIESZEŃ
  • Opłaty
   • Rodzice naszych wychowanków zobowiązują się do terminowego uiszczenia opłaty za wyżywienie dziecka, co miesiąc z góry w terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca.
   • Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.
   • Dzienna stawka żywieniowa wynosi 19 zł.
   • Opłata za wyżywienie jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni roboczych w miesiącu.
   19zł / dzień
  • U nas Twoje dziecko znajdzie:
   • naukę języka angielskiego dla dzieci 2,5; 3; 4; 5; 6-letnich
   • codzienne zajęcia dydaktyczne przygotowujące do podjęcia nauki w szkole, realizujące podstawę programową MEN
   • opiekę specjalistów: logopedy, pedagoga
   • ​​​​​​zajęcia dodatkowe: gimnastyka buzi i języka, tańce integracyjne i pląsy przy muzyce, Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości, Liczę - poznaję świat - elementy Dziecięcej Matematyki, kształtowanie kompetencji czytelniczych - elementy Metody Dobrego Startu, elementy czytania globalnego, zajęcia plastyczno – konstrukcyjne, umuzykalnienie i rytmika
   • ​​​​​​​​​przedszkole umożliwia realizowanie dodatkowych atrakcji, takich jak: teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty kulinarne, naukowe, udział w konkursach i projektach autorskich
   6:30 - 17:30poniedziałek - piątek