Plan dnia

 • Ramowy plan dnia w naszych przedszkolach – plan dostosowywany jest indywidulanie do każdej grupy przedszkolnej.

  06.30-08.30: Swobodne zabawy ruchowe, gry i zabawy stolikowe, praca indywidualna, czytanie bajek, gimnastyka poranna.                    

  08.30-9.00: Śniadanie. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

  09.00-11.45: Realizacja Podstawy Programowej. Zajęcia dydaktyczne, język angielski, zajęcia umuzykalniające. Zabawy na świeżym powietrzu – Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, poza terenem przedszkola podczas wycieczek, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze podczas spacerów.

  12.00-12.30: Obiad. Wyrabianie nawyków kulturalnych podczas jedzenia: prawidłowe posługiwanie się sztućcami, prawidłowa postawa, dbanie o porządek.     

  12.30-14.30: Odpoczynek, zajęcia relaksacyjne i wyciszające. Swobodne zabawy i gry integrujące grupę, zajęcia rozwijające zainteresowania, praca indywidualna.

  14.30-15.00: Pierwszy podwieczorek. Wyrabianie nawyków kulturalnych i higienicznych związanych ze spożywaniem posiłku.         

  15.00-16.00: Zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia rozwijające zainteresowania.

  16.00-16.20: Drugi podwieczorek. Kształtowanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków.

   16.20-17.30: Praca indywidualna z dzieckiem, rozchodzenie się do domu.