PLAN DNIA

 • 6.30 – 8.00        Schodzenie się dzieci do przedszkola

                            Gry i zabawy ogólnorozwojowe, konstrukcyjne, integracyjne, manipulacyjne

  8.00 – 8.30        Praca kompensacyjno–korekcyjna z dzieckiem. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

  8.30 – 9.00        Śniadanie

 • 9.00 – 9.30        Poniedziałek – Tańce i pląsy przy muzyce. Fitness Terapeutyczny wg. A. Chartanowicz

                            Wtorek – Gimnastyka buzi i języka

                            Środa – Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki ogólnorozwojowej, ruchu rozwijającego W. Sherborne oraz

                                          elementy integracji sensorycznej

                            Czwartek – Umuzykalnienie i rytmika

                            Piątek – Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne 

  9.30 – 10.30    Gry i zabawy na placu zabaw/spacery/obserwacje przyrodnicze

  10.30 – 11.00   Język angielski

  11.00 – 11.30   Zabawy swobodne

  11.30 – 12.00   Zajęcia wychowawczo–dydaktyczne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego

  12.00 – 12.30   Obiad. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków

  12.30 – 14.00   Czynności organizacyjno –porządkowe, higieniczne, przygotowanie do odpoczynku.Czas relaksacji / bajkoterapia.

  14.00 – 14.45   Indywidualne i grupowe zabawy stymulujące aktywność dziecka: tematyczne, ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne – Metoda

                           Dobrego Startu,Dziecięca Matematyka. Gry i zabawy stolikowe. Zabawy inicjowane przez dzieci

  14.45 – 15.10   I podwieczorek

  15.15 – 16.00   Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

  16.00 – 16.30   Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

  16.30 – 16.50   II podwieczorek

  16.50 – 17.30   Czynności organizacyjno-porządkowe. Rozchodzenie się dzieci